edri dairy

תדמית למחלבה המיועדת לילדים. במחלבה הילדים מכינים בעצמם את הגבינות בעזרת כלים מיוחדים, לומדים על בריאות החלב ולוקחים את המוצרים איתם הביתה.

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e14
e9
e10
e11
e8
e12
e13