geut water

תדמית לחברת “גאות” המשווקת מי ים מותפלים לשתיה. לוגו בהשראת טורבינת מים ושבלול לציון מקור המים מהים. בקבוקי מים, קטלוג החברה, ניירת, כוסות וקרחונים בצורת הלוגו.

g
g (1)
g (2)
g (4)
g (5)
g (6)
g (7)
g (8)
g (9)
g (10)
g (11)
g (12)
g (13)
g (14)
g (15)