kibbutz break apart

שלוש חוברות בנושא הקיבוץ ההולך ומתפרק. מהקולקטיב והשיתוף הכללי עד לימינו כאשר כל אחד לעצמו. חוברת אחת עוסקת במכבסה ובמחסן הבגדים שהופרט. החוברת השניה בחדר אוכל שמאבד את תפקידו בקיבוץ. והשלישית עוסקת בדיור ובחלוקת שטחי הקיבוץ.

kib
kib6
kib5
kib4
kib3
k__5_
kib7
kib14
kib16
kib13
kib17
kib11
kib10
kib9
kib8