status cans

אריזות לפחיות שימורים בהשראת תקופת ימי הביניים. חלוקה לשלושה מעמדות. מעמד האיכרים- שימורי ירקות כגון עדשים ופטריות. מעמד האבירים- שימורי בשר ועוף. מעמד המלכים- שימורי קוויאר

s
s (1)
s (2)
s (3)
s (4)
s (5)
s (6)